Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 29/11/2022 (Thứ 3 29/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0808 Thứ 3, 29/11/2022

02131618414219

Jackpot 1 : 98.824.703.250 đ Tăng + 4.490.868.150đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.332.824.400 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98.824.703.250
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
4.332.824.400
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1328 500.000
Giải ba 3 số 28763 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 26/11/2022 (Thứ 7 26/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0807 Thứ 7, 26/11/2022

08232448495201

Jackpot 1 : 94.333.835.100 đ Tăng + 3.981.723.750đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.833.839.050 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 94.333.835.100
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.833.839.050
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1074 500.000
Giải ba 3 số 23690 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 24/11/2022 (Thứ 5 24/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0806 Thứ 5, 24/11/2022

04061827525310

Jackpot 1 : 90.352.111.350 đ Tăng + 3.522.827.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.391.425.300 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 90.352.111.350
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.391.425.300
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1167 500.000
Giải ba 3 số 25093 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 22/11/2022 (Thứ 3 22/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0805 Thứ 3, 22/11/2022

03092122263515

Jackpot 1 : 86.829.283.650 đ Tăng + 3.555.520.200đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.395.057.800 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 86.829.283.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.395.057.800
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1374 500.000
Giải ba 3 số 27540 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 19/11/2022 (Thứ 7 19/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0804 Thứ 7, 19/11/2022

03152239464843

Jackpot 1 : 83.273.763.450 đ Tăng + 3.459.147.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.384.349.700 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.384.349.700
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 1137 500.000
Giải ba 3 số 24479 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 17/11/2022 (Thứ 5 17/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0803 Thứ 5, 17/11/2022

01192527384254

Jackpot 1 : 79.814.616.150 đ Tăng + 3.517.917.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.390.879.700 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.390.879.700
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 1010 500.000
Giải ba 3 số 21729 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 15/11/2022 (Thứ 3 15/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0802 Thứ 3, 15/11/2022

04202636475133

Jackpot 1 : 76.296.698.850 đ Tăng + 3.771.521.100đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.739.374.550 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.296.698.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.739.374.550
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 982 500.000
Giải ba 3 số 21877 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 12/11/2022 (Thứ 7 12/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0801 Thứ 7, 12/11/2022

08182330354243

Jackpot 1 : 72.525.177.750 đ Tăng + 2.882.849.850đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.320.316.650 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72.525.177.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.320.316.650
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 884 500.000
Giải ba 3 số 18904 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 10/11/2022 (Thứ 5 10/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0800 Thứ 5, 10/11/2022

08111427384521

Jackpot 1 : 69.642.327.900 đ Tăng + 2.214.477.000đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.246.053.000 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.642.327.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.246.053.000
Giải nhất 5 số 26 40.000.000
Giải nhì 4 số 1103 500.000
Giải ba 3 số 24287 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 8/11/2022 (Thứ 3 08/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0799 Thứ 3, 8/11/2022

12273344485018

Jackpot 1 : 67.427.850.900 đ Tăng + 3.440.504.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.982.629.450 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.427.850.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.982.629.450
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 811 500.000
Giải ba 3 số 18541 50.000
Giải mã Giấc Mơ