Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 8/12/2022 (Thứ 5 08/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0812 Thứ 5, 8/12/2022

06303641495520

Jackpot 1 : 126.455.985.750 đ Tăng + 10.310.780.250đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 6.070.142.500 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 126.455.985.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)2
3.035.071.250
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1349 500.000
Giải ba 3 số 30139 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 6/12/2022 (Thứ 3 06/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0811 Thứ 3, 6/12/2022

01112544454635

Jackpot 1 : 116.145.205.500 đ Tăng + 7.360.398.900đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.924.500.250 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116.145.205.500
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.924.500.250
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1392 500.000
Giải ba 3 số 32136 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 3/12/2022 (Thứ 7 03/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0810 Thứ 7, 3/12/2022

16172748525324

Jackpot 1 : 108.784.806.600 đ Tăng + 5.208.437.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.106.678.150 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 108.784.806.600
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.106.678.150
Giải nhất 5 số 18 40.000.000
Giải nhì 4 số 1282 500.000
Giải ba 3 số 28205 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 1/12/2022 (Thứ 5 01/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0809 Thứ 5, 1/12/2022

11142931525407

Jackpot 1 : 103.576.368.900 đ Tăng + 4.751.665.650đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.527.962.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 103.576.368.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.527.962.850
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 1176 500.000
Giải ba 3 số 27323 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 29/11/2022 (Thứ 3 29/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0808 Thứ 3, 29/11/2022

02131618414219

Jackpot 1 : 98.824.703.250 đ Tăng + 4.490.868.150đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.332.824.400 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98.824.703.250
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
4.332.824.400
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1328 500.000
Giải ba 3 số 28763 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 26/11/2022 (Thứ 7 26/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0807 Thứ 7, 26/11/2022

08232448495201

Jackpot 1 : 94.333.835.100 đ Tăng + 3.981.723.750đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.833.839.050 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 94.333.835.100
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.833.839.050
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1074 500.000
Giải ba 3 số 23690 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 24/11/2022 (Thứ 5 24/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0806 Thứ 5, 24/11/2022

04061827525310

Jackpot 1 : 90.352.111.350 đ Tăng + 3.522.827.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.391.425.300 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 90.352.111.350
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.391.425.300
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1167 500.000
Giải ba 3 số 25093 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 22/11/2022 (Thứ 3 22/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0805 Thứ 3, 22/11/2022

03092122263515

Jackpot 1 : 86.829.283.650 đ Tăng + 3.555.520.200đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.395.057.800 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 86.829.283.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.395.057.800
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1374 500.000
Giải ba 3 số 27540 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 19/11/2022 (Thứ 7 19/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0804 Thứ 7, 19/11/2022

03152239464843

Jackpot 1 : 83.273.763.450 đ Tăng + 3.459.147.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.384.349.700 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.384.349.700
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 1137 500.000
Giải ba 3 số 24479 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 17/11/2022 (Thứ 5 17/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0803 Thứ 5, 17/11/2022

01192527384254

Jackpot 1 : 79.814.616.150 đ Tăng + 3.517.917.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.390.879.700 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.390.879.700
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 1010 500.000
Giải ba 3 số 21729 50.000
Giải mã Giấc Mơ