Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 25/3/2023 (Thứ 7 25/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0857 Thứ 7, 25/3/2023

17182840495416

Jackpot 1 : 31.734.697.800 đ Tăng + 1.734.697.800đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.819.559.600 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.734.697.800
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.819.559.600
Giải nhất 5 số 2 40.000.000
Giải nhì 4 số 344 500.000
Giải ba 3 số 8107 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 23/3/2023 (Thứ 5 23/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0856 Thứ 5, 23/3/2023

04072233404939

Jackpot 1 : 71.024.943.450 đ Tăng + 71.024.943.450đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.626.815.400 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số
(A trúng rồi!)1
71.024.943.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.626.815.400
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 660 500.000
Giải ba 3 số 14859 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 21/3/2023 (Thứ 3 21/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0855 Thứ 3, 21/3/2023

07173143454952

Jackpot 1 : 0 đ

Jackpot 2 : 3.322.731.050 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 2 6 số 0 3.322.731.050
Giải nhất 5 số+ số đặc biệt 12 40.000.000
Giải nhì 5 số 834 500.000
Giải ba 4 số 17796 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 18/3/2023 (Thứ 7 18/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0854 Thứ 7, 18/3/2023

18243233515336

Jackpot 1 : 65.383.604.850 đ Tăng + 3.140.143.650đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.348.904.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65.383.604.850
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.348.904.850
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 668 500.000
Giải ba 3 số 15243 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 16/3/2023 (Thứ 5 16/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0853 Thứ 5, 16/3/2023

06233448505502

Jackpot 1 : 62.243.461.200 đ Tăng + 2.933.999.550đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.823.636.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62.243.461.200
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
4.823.636.850
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 616 500.000
Giải ba 3 số 14140 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 14/3/2023 (Thứ 3 14/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0852 Thứ 3, 14/3/2023

14151820273531

Jackpot 1 : 59.309.461.650 đ Tăng + 2.822.440.500đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.497.636.900 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59.309.461.650
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.497.636.900
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 850 500.000
Giải ba 3 số 18681 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 11/2/2023 (Thứ 7 11/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0839 Thứ 7, 11/2/2023

04134548525405

Jackpot 1 : 33.529.908.900 đ Tăng + 1.739.455.200đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.392.212.100 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.529.908.900
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.392.212.100
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 422 500.000
Giải ba 3 số 9369 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 9/2/2023 (Thứ 5 09/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0838 Thứ 5, 9/2/2023

01102930495009

Jackpot 1 : 31.790.453.700 đ Tăng + 1.790.453.700đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.198.939.300 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.790.453.700
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.198.939.300
Giải nhất 5 số 2 40.000.000
Giải nhì 4 số 439 500.000
Giải ba 3 số 9081 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 7/2/2023 (Thứ 3 07/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0837 Thứ 3, 7/2/2023

06272932395209

Jackpot 1 : 92.507.434.050 đ Tăng + 6.672.408.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 5.518.164.800 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số
(A trúng rồi!)1
92.507.434.050
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt (A trúng rồi!)15.518.164.800
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1105 500.000
Giải ba 3 số 25047 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 4/2/2023 (Thứ 7 04/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power Mega 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0836 Thứ 7, 4/2/2023

02060827414620

Jackpot 1 : 85.835.025.750 đ Tăng + 6.182.211.600đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.776.786.100 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 85.835.025.750
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.776.786.100
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 794 500.000
Giải ba 3 số 20372 50.000
Giải mã Giấc Mơ