Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26/3/2023 (Chủ Nhật 26/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1022, Chủ Nhật, 26/3/2023

061618253445

Giá trị Jackpot: 35.931.924.500 đ Tăng + 3.916.537.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 35.931.924.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 22
Giải nhì 4 số 300.000 1380
Giải ba 3 số 30.000 21185
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24/3/2023 (Thứ 6 24/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1021, Thứ 6, 24/3/2023

061415182441

Giá trị Jackpot: 32.015.387.000 đ Tăng + 3.678.987.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 32.015.387.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 24
Giải nhì 4 số 300.000 1101
Giải ba 3 số 30.000 19684
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22/3/2023 (Thứ 4 22/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1020, Thứ 4, 22/3/2023

050810151741

Giá trị Jackpot: 28.336.399.500 đ Tăng + 3.525.280.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 28.336.399.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 27
Giải nhì 4 số 300.000 1226
Giải ba 3 số 30.000 20102
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19/3/2023 (Chủ Nhật 19/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1019, Chủ Nhật, 19/3/2023

020710212835

Giá trị Jackpot: 24.811.119.000 đ Tăng + 1.888.244.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 24.811.119.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 26
Giải nhì 4 số 300.000 1382
Giải ba 3 số 30.000 19960
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17/3/2023 (Thứ 6 17/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1018, Thứ 6, 17/3/2023

050712222633

Giá trị Jackpot: 22.922.875.000 đ Tăng + 1.603.377.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 22.922.875.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 25
Giải nhì 4 số 300.000 1311
Giải ba 3 số 30.000 20099
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15/3/2023 (Thứ 4 15/03)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1017, Thứ 4, 15/3/2023

111923283435

Giá trị Jackpot: 21.319.497.500 đ Tăng + 1.645.146.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 21.319.497.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 30
Giải nhì 4 số 300.000 1141
Giải ba 3 số 30.000 19544
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12/2/2023 (Chủ Nhật 12/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1004, Chủ Nhật, 12/2/2023

030511232442

Giá trị Jackpot: 46.539.623.000 đ Tăng + 4.794.118.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 46.539.623.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 30
Giải nhì 4 số 300.000 1700
Giải ba 3 số 30.000 27864
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10/2/2023 (Thứ 6 10/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1003, Thứ 6, 10/2/2023

011123273339

Giá trị Jackpot: 41.745.505.000 đ Tăng + 4.602.330.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 41.745.505.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 28
Giải nhì 4 số 300.000 1664
Giải ba 3 số 30.000 26501
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8/2/2023 (Thứ 4 08/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1002, Thứ 4, 8/2/2023

061820222634

Giá trị Jackpot: 37.143.174.500 đ Tăng + 4.351.993.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 37.143.174.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 36
Giải nhì 4 số 300.000 1600
Giải ba 3 số 30.000 23600
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5/2/2023 (Chủ Nhật 05/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1001, Chủ Nhật, 5/2/2023

131523293134

Giá trị Jackpot: 32.791.181.500 đ Tăng + 3.804.734.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 32.791.181.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 29
Giải nhì 4 số 300.000 1261
Giải ba 3 số 30.000 20845
Giải mã Giấc Mơ