Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7/12/2022 (Thứ 4 07/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0976, Thứ 4, 7/12/2022

081119242642

Giá trị Jackpot: 14.667.783.000 đ Tăng + 1.385.776.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 14.667.783.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 27
Giải nhì 4 số 300.000 1191
Giải ba 3 số 30.000 18318
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 4/12/2022 (Chủ Nhật 04/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0975, Chủ Nhật, 4/12/2022

040507092739

Giá trị Jackpot: 13.282.007.000 đ Tăng + 1.282.007.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.282.007.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 15
Giải nhì 4 số 300.000 1089
Giải ba 3 số 30.000 16580
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2/12/2022 (Thứ 6 02/12)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0974, Thứ 6, 2/12/2022

021821243844

Giá trị Jackpot: 16.514.716.500 đ Tăng + 1.592.909.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.514.716.500
(A trúng rồi!)1
Giải nhất 5 số 10.000.000 18
Giải nhì 4 số 300.000 962
Giải ba 3 số 30.000 15586
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30/11/2022 (Thứ 4 30/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0973, Thứ 4, 30/11/2022

071520253237

Giá trị Jackpot: 14.921.807.000 đ Tăng + 1.480.971.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 14.921.807.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 20
Giải nhì 4 số 300.000 1097
Giải ba 3 số 30.000 17206
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27/11/2022 (Chủ Nhật 27/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0972, Chủ Nhật, 27/11/2022

012627353643

Giá trị Jackpot: 13.440.836.000 đ Tăng + 1.440.836.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.440.836.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 19
Giải nhì 4 số 300.000 687
Giải ba 3 số 30.000 12763
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25/11/2022 (Thứ 6 25/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0971, Thứ 6, 25/11/2022

142024303541

Giá trị Jackpot: 20.737.613.500 đ Tăng + 1.914.682.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 20.737.613.500
(A trúng rồi!)1
Giải nhất 5 số 10.000.000 16
Giải nhì 4 số 300.000 893
Giải ba 3 số 30.000 15776
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23/11/2022 (Thứ 4 23/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0970, Thứ 4, 23/11/2022

041315203738

Giá trị Jackpot: 18.822.931.500 đ Tăng + 1.849.567.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 18.822.931.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 14
Giải nhì 4 số 300.000 918
Giải ba 3 số 30.000 16183
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20/11/2022 (Chủ Nhật 20/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0969, Chủ Nhật, 20/11/2022

010414222440

Giá trị Jackpot: 16.973.364.000 đ Tăng + 1.739.304.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.973.364.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 14
Giải nhì 4 số 300.000 860
Giải ba 3 số 30.000 14925
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18/11/2022 (Thứ 6 18/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0968, Thứ 6, 18/11/2022

151622252933

Giá trị Jackpot: 15.234.059.500 đ Tăng + 1.702.721.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 15.234.059.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 5
Giải nhì 4 số 300.000 793
Giải ba 3 số 30.000 14863
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16/11/2022 (Thứ 4 16/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0967, Thứ 4, 16/11/2022

020312323544

Giá trị Jackpot: 13.531.338.500 đ Tăng + 1.531.338.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.531.338.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 21
Giải nhì 4 số 300.000 900
Giải ba 3 số 30.000 15111
Giải mã Giấc Mơ