Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30/11/2022 (Thứ 4 30/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0973, Thứ 4, 30/11/2022

071520253237

Giá trị Jackpot: 14.921.807.000 đ Tăng + 1.480.971.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 14.921.807.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 20
Giải nhì 4 số 300.000 1097
Giải ba 3 số 30.000 17206
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27/11/2022 (Chủ Nhật 27/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0972, Chủ Nhật, 27/11/2022

012627353643

Giá trị Jackpot: 13.440.836.000 đ Tăng + 1.440.836.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.440.836.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 19
Giải nhì 4 số 300.000 687
Giải ba 3 số 30.000 12763
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25/11/2022 (Thứ 6 25/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0971, Thứ 6, 25/11/2022

142024303541

Giá trị Jackpot: 20.737.613.500 đ Tăng + 1.914.682.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 20.737.613.500
(A trúng rồi!)1
Giải nhất 5 số 10.000.000 16
Giải nhì 4 số 300.000 893
Giải ba 3 số 30.000 15776
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23/11/2022 (Thứ 4 23/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0970, Thứ 4, 23/11/2022

041315203738

Giá trị Jackpot: 18.822.931.500 đ Tăng + 1.849.567.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 18.822.931.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 14
Giải nhì 4 số 300.000 918
Giải ba 3 số 30.000 16183
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20/11/2022 (Chủ Nhật 20/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0969, Chủ Nhật, 20/11/2022

010414222440

Giá trị Jackpot: 16.973.364.000 đ Tăng + 1.739.304.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.973.364.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 14
Giải nhì 4 số 300.000 860
Giải ba 3 số 30.000 14925
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18/11/2022 (Thứ 6 18/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0968, Thứ 6, 18/11/2022

151622252933

Giá trị Jackpot: 15.234.059.500 đ Tăng + 1.702.721.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 15.234.059.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 5
Giải nhì 4 số 300.000 793
Giải ba 3 số 30.000 14863
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16/11/2022 (Thứ 4 16/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0967, Thứ 4, 16/11/2022

020312323544

Giá trị Jackpot: 13.531.338.500 đ Tăng + 1.531.338.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.531.338.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 21
Giải nhì 4 số 300.000 900
Giải ba 3 số 30.000 15111
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13/11/2022 (Chủ Nhật 13/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0966, Chủ Nhật, 13/11/2022

030427324043

Giá trị Jackpot: 72.397.323.000 đ Tăng + 6.645.139.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 72.397.323.000
(A trúng rồi!)1
Giải nhất 5 số 10.000.000 34
Giải nhì 4 số 300.000 1655
Giải ba 3 số 30.000 29161
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11/11/2022 (Thứ 6 11/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0965, Thứ 6, 11/11/2022

020309151743

Giá trị Jackpot: 65.752.184.000 đ Tăng + 6.427.147.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 65.752.184.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 28
Giải nhì 4 số 300.000 1806
Giải ba 3 số 30.000 33272
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9/11/2022 (Thứ 4 09/11)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0964, Thứ 4, 9/11/2022

070916203032

Giá trị Jackpot: 59.325.037.000 đ Tăng + 5.578.300.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 59.325.037.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 62
Giải nhì 4 số 300.000 2023
Giải ba 3 số 30.000 33642
Giải mã Giấc Mơ