Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 7/12/2022 (Thứ 4 07/12)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
483517Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
985178566522Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
368446741084159514Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
036019906525695149717647Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 5/12/2022 (Thứ 2 05/12)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
394231Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
965095725701Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
451810722013067767Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
030916299071911962926705Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 2/12/2022 (Thứ 6 02/12)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
566896Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
024623530604Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
056732497386263134Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
348474307671497614599470Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 30/11/2022 (Thứ 4 30/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
654906Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
709773171439Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
970198728678941957Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
694865859193729387710046Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 28/11/2022 (Thứ 2 28/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
767341Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
358750889157Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
031338913587529448Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
054512643489322597362161Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 25/11/2022 (Thứ 6 25/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
680723Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
873865399678Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
502241293250614038Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
344045698393732197335456Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 23/11/2022 (Thứ 4 23/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
135326Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
086336704428Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
335506775220302939Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
479187383563634933002185Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 21/11/2022 (Thứ 2 21/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
699477Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
785528031637Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
881894929865181107Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
086551627992459607008737Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 18/11/2022 (Thứ 6 18/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
279608Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
693408561620Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
407793456197165853Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
607247966260643243805024Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 16/11/2022 (Thứ 4 16/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
242785Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
099546473496Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
994310080328132604Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
655914002610412058389917Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Giải mã Giấc Mơ