Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 24/3/2023 (Thứ 6 24/03)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
768699Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
032122440557Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
907472896939462517Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
129896747476208295479234Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 18/1/2023 (Thứ 4 18/01)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 22/3/2023 (Thứ 4 22/03)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
715925Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
287333165771Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
128486125443414475Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
216680310780577347348135Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 20/3/2023 (Thứ 2 20/03)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
473304Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
175029682822Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
778050011675910917Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
997108902094122258321412Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 17/3/2023 (Thứ 6 17/03)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
979886Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
259959515473Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
847804769403060855Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
723208501785318381245510Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 15/3/2023 (Thứ 4 15/03)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
441498Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
494381121561Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
400134765961487459Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
200075710549158016057206Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 13/2/2023 (Thứ 2 13/02)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
947403Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
842484177588Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
261942723975703727Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
101333648182312878069884Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 10/2/2023 (Thứ 6 10/02)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
475768Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
629141215099Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
125549226145329480Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
843023584314892758888907Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 8/2/2023 (Thứ 4 08/02)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
512340Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
427102453174Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
218338106080815884Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
566494907248295945379188Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 6/2/2023 (Thứ 2 06/02)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
110956Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
587491111360Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
030126577991507443Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
449088190032915631952514Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Giải mã Giấc Mơ