Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 30/11/2022 (Thứ 4 30/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
654906Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
709773171439Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
970198728678941957Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
694865859193729387710046Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 28/11/2022 (Thứ 2 28/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
767341Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
358750889157Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
031338913587529448Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
054512643489322597362161Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 25/11/2022 (Thứ 6 25/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
680723Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
873865399678Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
502241293250614038Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
344045698393732197335456Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 23/11/2022 (Thứ 4 23/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
135326Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
086336704428Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
335506775220302939Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
479187383563634933002185Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 21/11/2022 (Thứ 2 21/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
699477Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
785528031637Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
881894929865181107Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
086551627992459607008737Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 18/11/2022 (Thứ 6 18/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
279608Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
693408561620Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
407793456197165853Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
607247966260643243805024Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 16/11/2022 (Thứ 4 16/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
242785Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
099546473496Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
994310080328132604Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
655914002610412058389917Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 14/11/2022 (Thứ 2 14/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
907660Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
318257129657Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
127194965558084451Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
329055041173044980851046Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 11/11/2022 (Thứ 6 11/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
343039Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
549795410480Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
866014914596911004Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
663599437343208015821822Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp  Kết Quả Xổ Số Max 3D Vietlott Ngày 9/11/2022 (Thứ 4 09/11)
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
808053Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
085830790065Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
065529130372783916Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
265591239564594224977906Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Giải mã Giấc Mơ