Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 8/12/2022 (Thứ 5 08/12)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

306725
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

725306
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

170681590143
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

951292772025560170
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

358207271834278139448525
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 6/12/2022 (Thứ 3 06/12)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

423354
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

354423
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

576351429250
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

158868556306724400
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

479399649537140183808757
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 3/12/2022 (Thứ 7 03/12)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

210557
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

557210
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

688176130195
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

309431998533343516
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

470628149173270337539315
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 1/12/2022 (Thứ 5 01/12)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

367358
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

358367
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

306547169964
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

761906152961220880
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

708096080944642682654834
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 29/11/2022 (Thứ 3 29/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

193099
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

099193
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

658244798985
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

839785119638958355
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

598557378736436856033917
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 26/11/2022 (Thứ 7 26/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

599457
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

457599
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

868265516507
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

705076904531792921
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

882201908267356206300651
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 24/11/2022 (Thứ 5 24/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

866625
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

625866
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

765927652855
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

328372767297157363
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

931340846227273883986822
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 22/11/2022 (Thứ 3 22/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

165923
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

923165
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

009828840785
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

508182866356738276
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

635866606366683050175199
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 19/11/2022 (Thứ 7 19/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

213296
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

296213
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

076856130898
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

911871732399954042
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

682565368999084283165152
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 17/11/2022 (Thứ 5 17/11)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

216806
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

806216
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

247846734174
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

730893312717507519
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

680027087509985299108033
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Giải mã Giấc Mơ