Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 28/1/2023 (Thứ 7 28/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 26/1/2023 (Thứ 5 26/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

992042
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

042992
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

389940935308
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

070638941008804306
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

240070542849856151235830
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 24/1/2023 (Thứ 3 24/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

841170
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

170841
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

916168982618
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

651338113522319836
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

208956581455783317462650
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 19/1/2023 (Thứ 5 19/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

252232
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

232252
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

653750369006
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

621096272163029375
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

502466446283496761446118
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 17/1/2023 (Thứ 3 17/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

235819
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

819235
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

514355874420
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

072410675317296756
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

778923320786107145446292
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 14/1/2023 (Thứ 7 14/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

722738
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

738722
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

918934659665
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

504638736047332684
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

772716993593772296010267
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 12/1/2023 (Thứ 5 12/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

980120
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

120980
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

428549254192
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

090824628639298259
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

500502468677254497296288
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 10/1/2023 (Thứ 3 10/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

572256
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

256572
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

369656087618
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

237400653888146219
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

455499136446183883210685
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 5/1/2023 (Thứ 5 05/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

130109
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

109130
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

236100630271
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

624479836864025275
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

077966586710066023074577
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Vietlott Ngày 3/1/2023 (Thứ 3 03/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

903825
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

825903
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

977884376689
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

011480700243610156
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

079269090626716062605077
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Giải mã Giấc Mơ