Trực tiếp XSMB 7/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 7/1/2023
Mã ĐB 4KC - 2KC - 6KC - 9KC - 14KC - 10KC
ĐB39597
G.120448
G.29837545648
G.3558509707925197017956958807835
G.41913801552413912
G.5772257060051105033774923
G.6710696135
G.795120593

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 31/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 31/12/2022
Mã ĐB 1KM - 13KM - 2KM - 8KM - 3KM - 6KM
ĐB55291
G.142135
G.20156007447
G.3879476220940405529734107379983
G.41635598903202473
G.5758954292475926062278372
G.6285185279
G.762859130

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 24/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 24/12/2022
Mã ĐB 12KU - 13KU - 3KU - 7KU - 6KU - 4KU
ĐB09534
G.170353
G.29618874525
G.3551337510520012644888311731939
G.41938104635649939
G.5071125175640562584891885
G.6135596390
G.782279893

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 17/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 17/12/2022
Mã ĐB 6HC - 5HC - 9HC - 8HC - 12HC - 15HC
ĐB71424
G.166934
G.25053374665
G.3399080079793691187334797126018
G.41541087525571632
G.5082037608781223910460825
G.6849255247
G.729568814

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 10/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 10/12/2022
Mã ĐB 13HM - 7HM - 5HM - 14HM - 1HM - 2HM
ĐB82978
G.137815
G.26359226828
G.3209599633026340277991624592123
G.46947199787803491
G.5914644782860879251997256
G.6672628145
G.768749538

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 3/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 3/12/2022
Mã ĐB 14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU
ĐB10576
G.148972
G.20300983557
G.3870539252852854592904985559580
G.44445430187030762
G.5253324800463351835888849
G.6394837144
G.761559346

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 26/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 26/11/2022
Mã ĐB 6GC - 11GC - 15GC - 10GC - 3GC - 4GC
ĐB67896
G.170731
G.26917618124
G.3279820416191683181927947678208
G.45183483787239821
G.5957283970675404616479982
G.6454824291
G.783446603

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 19/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 19/11/2022
Mã ĐB 11GM - 3GM - 13GM - 9GM - 12GM - 6GM
ĐB66534
G.156931
G.21475352934
G.3503627167307004466031486767353
G.42669351059390452
G.5710330667100388333298520
G.6876769784
G.704505498

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 12/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 12/11/2022
Mã ĐB 11GX - 7GX - 4GX - 10GX - 5GX - 13GX
ĐB78611
G.111566
G.26873954972
G.3638204479397595723437632833810
G.41422077622627727
G.5136560364279669926179526
G.6807235100
G.761733291

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 5/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 5/11/2022
Mã ĐB 9FE - 7FE - 13FE - 6FE - 14FE - 1FE
ĐB33487
G.175857
G.21741362882
G.3606540096404680403835297040634
G.41478313638828583
G.5012191590427709815764487
G.6504833059
G.722962103

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ