Trực tiếp XSMB 6/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 6/1/2023
Mã ĐB 4KD - 6KD - 14KD - 5KD - 10KD - 1KD - 3KD - 20KD
ĐB45370
G.105808
G.28487998182
G.3242930430689635004426993182844
G.40554477546779083
G.5998420640832568146161573
G.6187486857
G.775661021

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 30/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 30/12/2022
Mã ĐB 19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN
ĐB54112
G.193201
G.26385490768
G.3631908226311092627951406554572
G.46041589621367292
G.5866059686810833117268758
G.6827555563
G.794825551

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 23/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 23/12/2022
Mã ĐB 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV
ĐB33027
G.101034
G.23944031211
G.3013891382324827518411099509281
G.40511864673655683
G.5090640021629632221801096
G.6776073760
G.797750517

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 16/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 16/12/2022
Mã ĐB 4HD - 2HD - 12HD - 5HD - 3HD - 1HD
ĐB13086
G.169861
G.26057856199
G.3418184070924243785013734406196
G.41624768803438140
G.5153457651319163946839921
G.6522244782
G.742952615

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 9/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 9/12/2022
Mã ĐB 5HN - 2HN - 8HN - 14HN - 12HN - 4HN
ĐB93971
G.104009
G.24396895856
G.3621522150839207153326422501051
G.40643813784536224
G.5443254998338569786797236
G.6718097779
G.734858233

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 2/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 2/12/2022
Mã ĐB 15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523
G.103015
G.29950175640
G.3902387800560888313803556556202
G.41177762177334261
G.5237888933460659152059778
G.6906371102
G.761224416

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 25/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 25/11/2022
Mã ĐB 2GD - 12GD - 5GD - 6GD - 15GD - 11GD
ĐB36819
G.177300
G.29463960023
G.3659927893986794320558771160182
G.42846636570008638
G.5553005504271942698128324
G.6268190185
G.796566683

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 18/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/11/2022
Mã ĐB 13GN - 6GN - 4GN - 11GN - 14GN - 2GN
ĐB32592
G.164258
G.27538194816
G.3009706092056970500408088768639
G.43223845049795322
G.5917632077231165780805058
G.6353184451
G.743128407

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 11/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 11/11/2022
Mã ĐB 15GY - 9GY - 8GY - 10GY - 2GY - 11GY
ĐB81736
G.123276
G.25375498359
G.3172845961366887696239047915921
G.41913944285141457
G.5356158655275615466039713
G.6570440936
G.708899212

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 4/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 4/11/2022
Mã ĐB 2FG - 1FG - 10FG - 12FG - 6FG - 13FG
ĐB75371
G.181207
G.21535073690
G.3959236037700576913145742849409
G.44804624283655083
G.5533031116641569635925572
G.6743046548
G.748020542

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ