Trực tiếp XSMB 5/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 5/1/2023
Mã ĐB 14KE - 8KE - 13KE - 15KE - 1KE - 9KE
ĐB76191
G.112810
G.21145874967
G.3712358649802353796917963503257
G.46925451257267634
G.5377884419916111195976530
G.6165396516
G.765619127

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 29/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 29/12/2022
Mã ĐB 4KP - 15KP - 5KP - 11KP - 1KP - 6KP
ĐB51849
G.167722
G.28173323595
G.3915350903615908467308653386465
G.45376368241170887
G.5555471063447706639619041
G.6675502883
G.708313809

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 22/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 22/12/2022
Mã ĐB 4KX - 14KX - 10KX - 5KX - 6KX - 12KX
ĐB65438
G.142121
G.28741815982
G.3448141861519793539546306230946
G.45054786803397982
G.5229701151781741003746716
G.6328209099
G.725124154

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 15/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 15/12/2022
Mã ĐB 3HE - 5HE - 10HE - 8HE - 11HE - 14HE
ĐB92059
G.159893
G.22029516140
G.3045625282656419622100018950910
G.43126503264040459
G.5851530477522531473914871
G.6033016414
G.776427127

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 8/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 8/12/2022
Mã ĐB 17HP - 12HP - 3HP - 13HP - 1HP - 18HP - 15HP - 8HP
ĐB38522
G.178852
G.22489521880
G.3394852357684647620128222709364
G.41292574458015195
G.5490227835067391239896361
G.6165953792
G.789543094

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 1/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 1/12/2022
Mã ĐB 3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770
G.172632
G.29423001290
G.3009446075238682135460903756528
G.47236625571175805
G.5602440767706624251515198
G.6515311771
G.740656932

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 24/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 24/11/2022
Mã ĐB 3GE - 1GE - 11GE - 2GE - 8GE - 18GE - 7GE - 17GE
ĐB75996
G.104902
G.22531892214
G.3522536107038643848911891313077
G.46533548752626897
G.5033645731078586518776361
G.6858380829
G.707874881

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 17/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 17/11/2022
Mã ĐB 9GP - 1GP - 4GP - 2GP - 10GP - 8GP
ĐB05776
G.149100
G.27034963260
G.3037485319555751505814751045326
G.47831531512005855
G.5687923162395232404078819
G.6108898166
G.797507599

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 10/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 10/11/2022
Mã ĐB 4GZ - 1GZ - 3GZ - 8GZ - 2GZ - 11GZ
ĐB71610
G.189551
G.22582557592
G.3040612776663457554068099671332
G.44220866442670323
G.5148947075990117597676607
G.6536385828
G.732649825

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 3/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 3/11/2022
Mã ĐB 6FH - 9FH - 2FH - 10FH - 5FH - 4FH
ĐB66819
G.158970
G.28123387337
G.3673648513896320498731065289668
G.48394883084570320
G.5312531324645414783398043
G.6111430454
G.722575416

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ