Trực tiếp XSMB 4/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 4/1/2023
Mã ĐB 6KF - 10KF - 5KF - 13KF - 14KF - 2KF
ĐB75757
G.140631
G.25632649667
G.3351795010527248591076008212549
G.45039383146907943
G.5709432076892775711328909
G.6970784420
G.714837925

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 28/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 28/12/2022
Mã ĐB 3KQ - 1KQ - 15KQ - 11KQ - 8KQ - 12KQ
ĐB55145
G.118766
G.23052957234
G.3536275719477416740791867797813
G.43192531520581403
G.5387300301317155025753167
G.6167160431
G.767689651

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 21/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 21/12/2022
Mã ĐB 1KY - 2KY - 3KY - 11KY - 13KY - 4KY
ĐB74562
G.156264
G.25203784608
G.3890177966976401401180226081087
G.42437891962345445
G.5427119143464245503381582
G.6826312538
G.728823964

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 14/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 14/12/2022
Mã ĐB 11HF - 12HF - 3HF - 8HF - 9HF - 4HF
ĐB48507
G.174741
G.20804653319
G.3705447942551418228873613700075
G.45011577997070072
G.5462210137908882853511095
G.6658768364
G.724964456

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 7/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 7/12/2022
Mã ĐB 4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ
ĐB85979
G.167578
G.28569337767
G.3899181252646158156735505404465
G.44373143131910987
G.5062508650896203173844830
G.6056906867
G.717048179

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 30/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 30/11/2022
Mã ĐB 11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112
G.109152
G.20198905593
G.3251619536648674944940464496641
G.47013767255794369
G.5849012793981719999825959
G.6036860858
G.751356757

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 23/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 23/11/2022
Mã ĐB 4GF - 6GF - 14GF - 7GF - 11GF - 8GF
ĐB47779
G.109473
G.24200645431
G.3311341771599814971682006433491
G.42355685130415929
G.5184838242063853528132684
G.6378794832
G.775687303

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 16/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 16/11/2022
Mã ĐB 1GQ - 6GQ - 14GQ - 11GQ - 10GQ - 3GQ
ĐB50578
G.144533
G.25158919352
G.3367310045582986679518818208371
G.47155667349834003
G.5103971820280444567251225
G.6031657500
G.794537058

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 9/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 9/11/2022
Mã ĐB 9FA - 13FA - 3FA - 2FA - 11FA - 12FA
ĐB57765
G.169270
G.23352302685
G.3845237729028378008600618876005
G.40445906561428859
G.5885647211409330773219251
G.6866778530
G.717429034

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 2/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 2/11/2022
Mã ĐB 14FK - 6FK - 8FK - 7FK - 12FK - 15FK
ĐB67246
G.184000
G.29160249667
G.3266435154799669561145851286392
G.44034799980267738
G.5854000208411999819782542
G.6414858490
G.708333678

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ