Trực tiếp XSMB 8/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 8/1/2023
Mã ĐB 2KB - 3KB - 11KB - 5KB - 4KB - 8KB
ĐB20040
G.176965
G.20072596045
G.3240554026979722768577703909960
G.40127115879779924
G.5816436776511339520121538
G.6389582191
G.784736144

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 1/1/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 1/1/2023
Mã ĐB 13KL - 1KL - 15KL - 9KL - 8KL - 2KL
ĐB16705
G.176828
G.26506799229
G.3374794323185530217422605325473
G.44250773739499814
G.5287925340977975203635688
G.6864443591
G.759479667

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 25/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 25/12/2022
Mã ĐB 5KT - 2KT - 12KT - 11KT - 6KT - 15KT
ĐB95636
G.189842
G.23522793162
G.3235421087062151158120897922616
G.42113084671118523
G.5743871812406979062351703
G.6396458974
G.763559348

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 18/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/12/2022
Mã ĐB 3HB - 9HB - 14HB - 15HB - 12HB - 13HB
ĐB32505
G.141658
G.28889235125
G.3574248795078338291205236152559
G.44080154839420562
G.5743202502085345089645224
G.6004259056
G.798796929

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 11/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 11/12/2022
Mã ĐB 2HL - 6HL - 8HL - 13HL - 3HL - 9HL
ĐB20815
G.172778
G.27922091810
G.3554938057020785242134278251900
G.40785823047267524
G.5491359343266329447847261
G.6106592572
G.754802536

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 4/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 4/12/2022
Mã ĐB 11HT - 8HT - 2HT - 12HT - 4HT - 9HT
ĐB05028
G.194007
G.21878339801
G.3502964992694188859578872036286
G.47781922864836636
G.5584193202564565196616285
G.6517782277
G.721106739

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 27/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 27/11/2022
Mã ĐB 10GB - 3GB - 6GB - 11GB - 12GB - 15GB
ĐB67857
G.124762
G.21544104864
G.3082716642862919753658578721002
G.40896507291857394
G.5383284082046548671822401
G.6695320642
G.742552180

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 20/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 20/11/2022
Mã ĐB 3GL - 13GL - 1GL - 12GL - 4GL - 6GL
ĐB80770
G.174803
G.28857042720
G.3538760802667336037044340816903
G.42018853235642072
G.5840977390074907405736822
G.6820944037
G.752336124

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 13/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 13/11/2022
Mã ĐB 10GU - 13GU - 1GU - 8GU - 4GU - 5GU
ĐB96305
G.167959
G.22064633331
G.3930518613860171340107761240721
G.47922740249969753
G.5902807986142518130050430
G.6913266605
G.720213601

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 6/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 6/11/2022
Mã ĐB 9FD - 10FD - 11FD - 1FD - 2FD - 12FD
ĐB77471
G.119152
G.29753623750
G.3963280533686498223059254292511
G.41202426537266791
G.5926184068891879505876651
G.6733915460
G.750366496

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ