Trực tiếp XSMB 18/3/2023 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/3/2023
Mã ĐB 14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX
ĐB57570
G.125444
G.20526051308
G.3140996932617323525960649547274
G.41522267939312502
G.5273465036147043750880227
G.6897979581
G.744971393

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 18/12/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/12/2022
Mã ĐB 3HB - 9HB - 14HB - 15HB - 12HB - 13HB
ĐB32505
G.141658
G.28889235125
G.3574248795078338291205236152559
G.44080154839420562
G.5743202502085345089645224
G.6004259056
G.798796929

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 18/11/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/11/2022
Mã ĐB 13GN - 6GN - 4GN - 11GN - 14GN - 2GN
ĐB32592
G.164258
G.27538194816
G.3009706092056970500408088768639
G.43223845049795322
G.5917632077231165780805058
G.6353184451
G.743128407

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Trực tiếp XSMB 18/10/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/10/2022
Mã ĐB 5EB - 9EB - 15EB - 14EB - 8EB - 4EB
ĐB07253
G.199692
G.27262420724
G.3504528005929786837863204753896
G.45791699629847726
G.5005419560329433872729689
G.6859274234
G.758927276

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả XSMB 18/9/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/9/2022
Mã ĐB 5DN - 8DN - 1DN - 7DN - 14DN - 10DN
ĐB14894
G.136603
G.20994158304
G.3254941632617346021707733545416
G.42580622600740880
G.5618821870423040740420222
G.6781007337
G.705002364

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Kết quả XSMB 18/8/2022 - Xổ Số Miền Bắc ngày 18/8/2022
Mã ĐB 1CZ - 12CZ - 7CZ - 14CZ - 2CZ - 3CZ
ĐB92993
G.146562
G.26847579592
G.3790284072523685377428001455460
G.46168717380752828
G.5877588592714457559347036
G.6570463988
G.715868760

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Giải mã Giấc Mơ